Tony's style -- My Log
(影像記錄) 2021-09-17 不捨.


雖然我們這幾年不常聯絡
但聽到你突然走的消息
心中還是難過和不捨

人生太無常~
我親愛的好朋友們
即時把握每次相聚
大口喝酒~大口吃肉的日子!!

#不要再和我說很忙沒空出來了
#請好好注意自己的健康狀況
#還留著30年前的照片
#是小我10歲的年輕人啊

外部連結

由 Tony 發表於 2021/11/29 下午 10:22:01
今日人數:1,昨日人數:3 ,人數總數:34
此分類上一篇 -- 2021-0912 Tony的日常
此分類下一篇 -- 2021-10-07 國慶預演

回應: 2021-09-17 不捨
NAME:
E-MAIL:
WEB:
請輸入驗証碼:
驗証碼:
此為附加碼------------------------------------------------------------------------

目前共有 0 則回應